Sertai angkatan tentera untuk masa depan cerah – DS Palanivel

Menteri di Jabatan Perdana Menteri , Datuk Seri G. Palanivel menyeru belia india untuk menyertai Angkatan Tentera Malaysia untuk masa depan yang lebih cerah dibawah jawatan penjawat awam.  Beliau berkata hanya 3% daripada belia india memohon untuk menjadi tentera tahun lepas dan MIC dalan perancangan untuk melonjakan permohonan kepada 5%.

Kurang minat dalam ketenteraan menjadi punya utama jawatan tersebut tidak dimohon oleh belia. Bukan itu sahaja, ramai antara mereka mengeluh bahawa latihan ketenteraan adalah susah jika berbanding dengan jawatan lain. MIC dijangka mengerakan langkah – langkah pada kadar yang segera untuk memupuk minat belia india untuk menyertai Angkatan Tentera Malaysia (ATM).

Print Friendly

This entry was posted in Barisan Nasional, Kaum India, MIC, News and tagged , , , . Bookmark the permalink.