Tag Archives: Intro

ShiZone.com versi 2 – Dlm bahasa melayu

Terlebih lebih dahulu saya ingin menucapkan ribuan terima kasih kepada pengunjung blog ini akan sokongan yang anda beri selama ini. Tujuan saya menukar blog ini kepada bahasa melayu adalah satu sahaja, iaitu supaya perkara yang saya ingin katakan sampai kepada … Continue reading

Posted in Lain - lain | Tagged | 1 Comment